Home > Gatherings > 8Bit Gathering VII: Myrtle Beach (2012) > Picture
PrincessPeach, Xan, Ravenson, Phil_Laco lurking in the shadows, Toobis, Ravenson, Krakatau, Raven, Luigi and Zalethon.